Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Grudzień 2023
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-895 Dni
-1 Godzin
-26 Minut
-50 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-707 Dni
0 Godzin
-26 Minut
-50 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
Technik Inżynierii Środowiska 311208

TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

 

4-letnie technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego, dającego możliwość uzyskania tytułu technika inżynierii środowiska i melioracji.

 

Technik inżynierii środowiska i melioracji, zgodnie z opisem zawodu dla potrzeb rynku pracy, organizuje i prowadzi roboty związane z budową obiektów gospodarki wodnej oraz uczestniczy w przygotowaniu harmonogramów robót wodno-inżynierskich; kieruje bezpośrednio pracami związanymi z utrzymaniem obiektów gospodarki wodnej poprzez nadzór nad ich eksploatacją, konserwacją i modernizacją; zajmuje się także organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z budową obiektów gospodarki odpadami; organizuje i prowadzi roboty związane z budową dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Opis ten należy uzupełnić o prace związane z organizowaniem i prowadzeniem robót związanych z regulacją cieków wodnych oraz budową obiektów przeciwpowodziowych. Technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z odwadnianiem i nawadnianiem użytków rolnych. Organizuje także wszelkie roboty związane z wykonaniem stawów rybnych.

Inżynieria środowiska jako dziedzina wiedzy jest odbiciem rosnących potrzeb w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa, które przejawia się w podnoszeniu jakości wody do picia, budowie systemów kanalizacyjnych, oczyszczaniu ścieków a także utylizacji zanieczyszczeń i odpadów. Dotychczas, niektóre z tych zagadnień obejmowała inżynieria sanitarna, jako oddzielna dyscyplina budownictwa. Pojawiająca się troska o ochronę środowiska przyrodniczego i dostosowanie przepisów krajowych do wymogów unijnych związanych ze składowaniem odpadów, inżynieria środowiska urosła do samodzielnej dyscypliny o szerokim zakresie działań. Inżynieria środowiska i melioracji pojawiła się jako następczyni po tzw. „melioracji wodnej”. Skala zadań musi obejmować wiele aspektów z różnych dziedzin: przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych a także społecznych. Podstawowym obiektem działań jest środowisko i ściśle powiązana z nim technika. Wśród społeczeństwa obserwuje się wzrost świadomości ekologicznej, która wyraża się poprzez ochronę zasobów przyrody: ziemi, wód, roślinności oraz zwierząt. Wymusza to na społeczeństwie szereg działań. Właściwe składowanie, zagospodarowanie i recykling odpadów stałych to już codzienność. Istniejące oczyszczalnie ścieków muszą zagospodarować odpady ściekowe a systemy kanalizacyjne odprowadzać ścieki z obszarów miejskich, wiejskich i rekreacyjnych. Nie bez znaczenia jest stała kontrola zanieczyszczeń w wodzie, glebie i atmosferze oraz wpływ zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzkie.

Analiza internetowych opracowań dotyczących sytuacji na lokalnych i regionalnych rynkach pracy wskazuje, że technik inżynierii środowiska i melioracji często jest zaliczany do zawodów deficytowych w obecnej sytuacji gospodarki wodnej, co daje szansę na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem wielu atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, w trakcie wycieczek dydaktycznych oraz lekcji terenowych, współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi i środowiskiem lokalnym oraz wyższymi uczelniami technicznymi. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe są realizowane w szkole oraz na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi.

Nie są wymagane szczególne predyspozycje kandydata, o powodzeniu w nauce i późniejszym zatrudnieniu decyduje zainteresowanie zawodem, jednak pomocny jest zmysł techniczny i wyobraźnia przestrzenna.

Absolwent Technikum inżynierii środowiska i melioracji może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w technikum preferowana jest Politechnika

Absolwent tego kierunku jest bardzo poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej.

 

 http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar