Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Maj 2024
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-1061 Dni
-22 Godzin
-27 Minut
-53 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-873 Dni
-21 Godzin
-27 Minut
-53 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
Technik Leśnik 314301

TECHNIKUM LEŚNICTWA

 

5-letnie technikum przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu z przygotowania zawodowego, dającego możliwość uzyskania tytułu technika leśnika.

Kierunek adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu leśnictwa.

Technik leśnik zajmuje się planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem prac z zakresu gospodarki leśnej nadleśnictwa: szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Nadzoruje czynności podległych mu pracowników, prowadzi dokumentację materiałową, sprawuje nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami, dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonywanych prac. Praca technika leśnika odbywa się na wolnym powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych w lesie lub szkółkach leśnych. Może odbywać się też w pomieszczeniach produkcyjnych oraz biurowych. Technik leśnik może pracować w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych oraz w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i sfer zieleni.

W leśnictwie wdrażane są nowoczesne technologie, co skutkuje doskonaleniem metod i sposobów prowadzenia gospodarki leśnej we wszystkich jej dziedzinach. Przykładem jest coraz częściej stosowane maszynowe pozyskanie drewna, czy stosowanie technik geomatycznych, jak: lotniczy i naziemny skaning, lotnicze i naziemne zdjęcia cyfrowe, służące tworzeniu leśnych map numerycznych, baz danych, numerycznego modelu terenu i powierzchni koron drzew.

Przykładowe zadania zawodowe to:

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych,
 • kierowanie produkcją szkółkarską,
 • ustalanie składu gatunkowego upraw leśnych pod względem odporności na choroby i szkodniki,
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych i zalesieniowych,
 • prowadzenie akcji zadrzewieniowych,
 • organizacja zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanu,
 • rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez różne czynniki, w tym pożary leśne oraz zapobieganie im,
 • określanie wieku drzew i drzewostanów,
 • prowadzenie przebudowy drzewostanów,
 • dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania prac leśnych,
 • organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych,
 • kierowanie ruchem turystycznym narządzanym obszarze leśnym,
 • patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzenia w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa,
 • organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna,
 • sporządzanie stosownej dokumentacji,
 • dobierania właściwych narzędzi i urządzeń do wykonania określonych prac,
 • zarządzania, organizowania i nadzorowania prac z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, gospodarki łowieckiej, ochrony i użytkowania lasu,
 • sporządzania szacunków brakarskich,
 • kierowania zabiegami pielęgnacyjnymi

 

Obecnie obszary leśne zajmują 9121 tys. ha, co stanowi 29,2% powierzchni kraju. Od końca II wojny światowej zasoby leśne Polski systematycznie się powiększają. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości w 2020 roku lasy mają stanowić 30% powierzchni kraju, a w 2050 – 33%. Technik leśnik może poszukiwać pracy w jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, w lasach samorządów lokalnych i wspólnot majątkowych, oddziałach Biura Urządzania Lasu i w Geodezji Leśnej. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się gospodarką leśną, ochroną lasów i stref zieleni, pracowniach usługowo-badawczych i marketingowych produktów leśnych oraz jednostkach samorządowych. Może być prywatnym przedsiębiorcą prowadzącym firmę świadczącą usługi na rzecz leśnictwa (zakładanie i pielęgnacja zadrzewień) lub łowiectwa oraz popularyzowania wiedzy przyrodniczo-leśnej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik może podejmować pracę w: jednostkach organizacyjnych lasów państwowych, oddziałach biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Parkach Narodowych, jednostkach prowadzących gospodarkę leśną, jednostkach samorządowych na stanowiskach wymagających przygotowania w zakresie leśnictwa oraz Zakładach Usług Leśnych.

Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik leśnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- powiększania zasobów leśnych,

- ochrony ekosystemów leśnych,

- udostępniania lasów społeczeństwu,

- rozwoju produkcji leśnej.

 

Więcej Informacji o Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu: kliknij tutaj

 http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar