Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Grudzień 2023
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-895 Dni
-1 Godzin
-3 Minut
-44 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-707 Dni
0 Godzin
-3 Minut
-44 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
PedagogPedagog szkolny

Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów.
M.ŚnieżyńskiFunkcję pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych pełni


mgr Beata Janiec


pedagog, specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeuta zajęciowy, nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej


Godziny pracy:Poniedziałek 8.00 – 13.00 oraz 13.15 – 14.15 – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wtorek 8.00 – 12.00

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 8.00 – 12.00

Piątek 8.00 – 11.00Istnieje możliwość spotkania w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny z pedagogiem tel.757328378

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


– Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

– Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

– Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić.

– Nie radzisz sobie z nauką.

– Zmagasz się z problemami rodzinnymi.

– Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

– Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

– Byłeś ofiarą lub świadkiem przemocy.

– Chcesz walczyć z nałogiem (papierosy, alkohol, narkotyki).

– Jesteś uczniem z dysleksją, chorobą przewlekłą, niepełnosprawnością, ADHD itp.

– Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

– Czujesz potrzebę porozmawiania.

– Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

– Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam/sama nie potrafisz sobie poradzić.
Pedagog:


– Wysłucha Cię życzliwie i z uwagą.

– Zapewni dyskrecję i anonimowość.

– Pomoże znaleźć wyjście z trudnej sytuacji.

Drogi Rodzicu!
Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


– Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

– Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim.

– Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.

– Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

– Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić.

– Szukasz pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

Obowiązki pedagoga szkolnego:


– udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych;

– opieka psychologiczno-pedagogiczna - rozwiązywanie problemów uczniowskich na bieżąco, udzielanie wsparcia i pomocy, udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych lub uwarunkowanych trudną sytuacją rodzinną, czy w grupie rówieśniczej wspieranie rodziców w procesie wychowania;

– troska o realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uczniów;

– rozpoznawanie potrzeb, możliwości, trudności, niepowodzeń uczniów jak również ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień;

– nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

– współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami, rodzicami, Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo – wychowawczych;

– współpraca z placówkami wspomagającymi pracę wychowawczą (PPP, PCK, PCPR, MOPS, GOPS, Sąd, Policja, Straż Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ,Bursa Szkolna, Stowarzyszenia i Organizacje);

– podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

– udzielanie – na wniosek wychowawców, nauczycieli, rodziców, ucznia i innych osób uprawnionych indywidualnej pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i możliwościach psychofizycznych;

– przygotowywanie wniosków do sądu w sprawach uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych patologią;

– propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień;

– zwracanie uwagi na przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka i regulaminów obowiązujących w szkole;

– pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

– określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym poprzez wydawanie zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

– zorganizowanie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci wymagających takiej pomocy;

– działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej, organizowanie akcji charytatywnych pomocowych na terenie szkoły oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

– współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

– prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek uczniów objętych w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wykazów opinii i orzeczeń uczniów, wykazów uczniów wynikających z diagnozy pedagogicznej i innej;

– doskonalenie swoich kwalifikacji, poszerzanie wiedzy i wzbogacanie własnego warsztatu pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar