Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Maj 2024
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-1061 Dni
-21 Godzin
-44 Minut
-4 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-873 Dni
-20 Godzin
-44 Minut
-4 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
LdV


Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Budowlanych

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu uznaje jakość kształcenia zawodowego jako wartość priorytetową. Wiedza ogólna uczniów winna iść w parze z solidnymi i konkretnymi umiejętnościami praktycznymi. Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym współczesnej oświaty i młodzieży, nasza placówka zaangażowana jest od 2004 roku w realizację projektów w ramach Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, dzięki którym nasi uczniowie mogą odbywać zawodowe praktyki zagraniczne.Program ten ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Praktykanci doskonalą swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich (za leonardo.org.pl).W 2004 roku Zespół Szkół Budowlanych nawiązał współpracę z Domem Europejskim (Europa-Haus Leipzig) w Lipsku (Niemcy). Jest to Stowarzyszenie specjalizujące się w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu dobrych kontaktów między partnerami i członkami Unii Europejskiej.Od 2004 roku Zespół Szkół Budowlanych zorganizował kilka miesięcznych wyjazdów stażowych do Niemiec dla ponad 250 uczniów naszej szkoły w specjalnościach Technik Architektury Krajobrazu, Technik Budownictwa czy Technik Ochrony Środowiska. Tematyka staży też była różnorodna, m.in.: Recykling i segregacja odpadów komunalnych, Podnoszenie jakości kształcenia poprzez staż zawodowy, Nowe trendy w budowaniu architektury krajobrazu, Ochrona kulturowo-historycznego krajobrazu ogrodów i parków regionu Saksonii.Grafik praktyk:

- 2004 rok – Technikum Budowlane – 30 uczniów – 4 tygodnie
- 2005 rok – Technikum Ochrony Środowiska – 30 uczniów – 4 tygodnie
- 2007 rok – Technikum Architektury Krajobrazu – 30 uczniów – 4 tygodnie
- 2008 rok – Technikum Budowlane – 30 uczniów – 4 tygodnie2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów- 2010 rok – Technikum Architektury krajobrazu – 60 uczniów (2x30 os.) – 4 tygodnie

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów- 2013 rok - Technikum Budowlane – 40 uczniów – 4 tygodnie

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów

2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów 2013 rok – Technikum Budowlane – 40 uczniów


Ostatni projekt (z 2013 r.) dotyczył „Systemów ochrony przeciwpowodziowej w budownictwie na przykładzie Saksonii.” W kwietniu czterdziestu uczniów Technikum Budowlanego wyjechało do Niemiec na czterotygodniowe zajęcia praktyczne.Zakres szkolenia stażowego obejmował zabezpieczenia budowlane i techniczne stosowane w celu ochrony budynków przed powodziami, tj. budowę osłon, systemy podniesienia budynku, zabezpieczenia budowlane przed zalaniem instalacji elektrycznej, gazowej, kanalizacji, wodociągu, oczyszczalni ścieków itp. Młodzi budowlańcy poznali arkana budowy zbiorników retencyjnych, barier ochronnych, osłon murowanych i wałów ziemnych. Uczestniczyli w przeglądzie zastosowanych zabezpieczeń przeciwpowodziowych wpływających na stan poprawy ochrony przeciwpowodziowej Lipska.Warto zaznaczyć, że młodzież w czasie wolnym miała możliwość poznania historii i zabytków Lipska i jego okolic. Młodzi ludzie odwiedzali muzea, aktualne ekspozycje na Targach Lipskich, brali udział w życiu kulturalnym miasta – koncerty, wystawy, festyny itp. Tego typu działania powodują, że młodzież rozwija się na wielu płaszczyznach, jest bardziej otwarta, kreatywna i posiada większą wrażliwość międzykulturową. Wracając do domu z nowymi doświadczeniami, młodzi ludzie stają się dojrzalsi i bardziej samodzielni. Wiedzą, co dla nich jest najważniejsze – nauka, znajomość języków obcych, dobra praca, zdobyte kwalifikacje/doświadczenie zawodowe.Aktualnie Zespół Szkół Budowlanych jest w trakcie realizacji nowego projektu przygotowanego dla uczniów Technikum Geodezyjnego zatytułowanego „Geodezyjne urządzanie przestrzeni w mieście” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane fundusze opiewają na sumę 63 616 Euro.W październiku 2014 roku trzydziestoosobowa grupa młodzieży wyjedzie do Lipska (Niemcy) aby zapoznać się z metodami nowoczesnego kształtowania, poprawiania i rozwiązywania problemów ładu przestrzeni w mieście. Nabędą rozeznanie w zakresie budowania planów przestrzennego zagospodarowania, przywracania ładu urbanistycznego na przykładzie miasta Lipska. Zapoznają się z obsługą nowoczesnego sprzętu geodezyjnego i pomiarami obiektów na etapie projektowym, podwykonawczym czy inwentaryzacyjnym nowego obiektu. Uczestnicy stażu zawodowego będą mieli możliwość zapoznać się z działalnością zakładów usługowych specjalizujących się w pracach geodezyjnych dla potrzeb budownictwa ogólnego /osiedlowego i indywidualnego/. Równolegle nabędą rozeznanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i stosowania przepisów ochrony środowiska obowiązujących w tej branży. Staż będzie odbywał się na placach budowy zgodnie z zaplanowanymi zadaniami merytorycznymi praktyki. Nadzór i opiekę nad uczestnikami sprawować będą dwaj opiekunowie oraz pracownicy partnera niemieckiego. Równolegle do szkolenia zawodowego prowadzona będzie nauka języka technicznego związanego z branżą oraz zajęcia kulturowo-integracyjne w środowisku młodzieży niemieckiej.Mamy nadzieję, że nasi młodzi geodeci zdobędą cenne doświadczenia związane z nauczanym kierunkiem, podniosą swą kreatywność, przedsiębiorczość, indywidualną samoocenę oraz znajomość branżowego języka niemieckiego, a na potwierdzenie tych umiejętności uzyskają certyfikaty Europass-Mobilność, które trafiły już do ponad stu czterdziestu naszych uczniów.*****************************************************************************************************************

Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu Podsumowanie

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu rozpoczął w 2004 roku realizację projektów w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Jako szkoła zawodowa skupiliśmy się na doskonaleniu umiejętności praktycznych naszych uczniów oraz na podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych, które w niedalekiej przyszłości owocowały lepszą mobilnością naszych absolwentów na rynkach pracy w Polsce i za granicą (zwłaszcza na rynku niemieckim).Od samego początku partnerem, z którym współpracowaliśmy w realizowaniu owych projektów, było Stowarzyszenie Domu Europejskiego w Lipsku /Niemcy (Europa-Haus Leipzig e.V., www.europa-haus-leipzig.de . Jest to instytucja, która specjalizuje się w nawiązywaniu oraz utrzymywaniu dobrych kontaktów między partnerami i członkami Unii Europejskiej. Nasza współpraca zawsze opierała się na partnerskim współdziałaniu i na profesjonalizmie. Dzięki postawie uczniów, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę i kraj na praktykach zawodowych w Lipsku, relacje ze Stowarzyszeniem stały się bardzo serdeczne.Przez kilka lat (od 2004 do 2014 roku) udało nam się zrealizować aż 10 wyjazdów dla naszych uczniów na staż zawodowy do Niemiec. Była to młodzież kształcąca się w różnych kierunkach: swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe mogli podnosili uczniowie klas technikum architektury krajobrazu, technikum budowlanego, technikum ochrony środowiska, a w ostatnim czasie także uczniowie technikum geodezyjnego w ramach realizacji projektu zatytułowanego „Geodezyjne urządzanie przestrzeni w mieście”.Dziesięć lat realizacji staży zawodowych w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” pozwoliło 280 uczniom ZSB podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe, kreatywność, przedsiębiorczość, znajomość języka niemieckiego – zwłaszcza branżowego, a także uzyskać szereg certyfikatów potwierdzających owe umiejętności, w tym dokument Europass-Mobilność, który trafił do ponad 170 uczniów naszej szkoły.Zrealizowaliśmy 10 staży zawodowych na łączną kwotę dofinansowania 658 984,00 EUR.

Realizacja praktyk zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci przyniosła nam wiele satysfakcji i wymiernych korzyści. Wspomagała nasze kształcenie zawodowe o nowe cenne doświadczenia, motywowała uczniów do nauki języków obcych i jeszcze intensywniejszej pracy na przedmiotach zawodowych. Staliśmy się bardziej otwarci na stosowanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji i w kształceniu zawodowym oraz w przygotowaniu uczniów do lepszego adaptowania się do warunków życia i pracy w Polsce i w krajach europejskich.

Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” - Podsumowanie
Tekst: ED

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.


http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar