Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Grudzień 2023
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-895 Dni
-1 Godzin
-45 Minut
-56 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-707 Dni
0 Godzin
-45 Minut
-56 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
Opiekun praktykKierownik praktyk i szkolenia praktycznego:

mgr inż. Maria Andrusieczko – dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych
Godziny konsultacji:

Codziennie 8.00 – 14.30

Kwalifikacje zawodowe:

– Politechnika Wrocławska we Wrocławiu Wydział Budownictwo Lądowe,

– Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu Wydział Matematyki i Informatyki - studia podyplomowe w zakresie matematyka z informatyką,

– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem - studia podyplomowe w zakresie zarządzania w oświacie.

Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy:– Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu.

– Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i zasadniczej szkole zawodowej.

– Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, wykazu prac wzbronionych młodocianym, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk.

– Ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych.

– Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń i uwag n/t jakości odbywanych przez uczniów praktyk.

– Nadzór nad zajęciami praktycznymi w Zespole Szkół Budowlanych.

– Organizacja i kontrola praktycznych zajęć specjalistycznych.

– Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu.

– Współdziałanie z radą pedagogiczną w zakresie szkolenia praktycznego.

– Współdziałanie z rodzicami w zakresie szkolenia praktycznego.

– Organizacja wyposażenia i zaopatrzenia warsztatów szkolnych w materiały dydaktyczne.

– Ustalanie terminów kursów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych.

– Sporządzanie umów o kształcenie zawodowe z ośrodkami Doskonalenia Zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych.

– Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych.

– Reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników.

– Udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami.

– Organizowanie spotkania uczniów z firmami prezentującymi nowe technologie budowlane.

– Podejmowanie starania dotyczące pozyskiwania materiałów budowlanych oraz sprzętu w celu udoskonalania bazy dydaktycznej szkoły.

– Motywowanie uczniów do brania udziału w konkursach i olimpiadach.


http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar