Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
 
  Rekrutacja 2021/2022
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia
  Terminy postępowania rekrutacyjnego
  Terminy postępowania rekrutacyjnego

Logowanie ...
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2021-2022
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

  Bursa Szkolna w Bolesławcu
  Wniosek o przyjęcie do Bursy Szkolnej
  Film promocyjny

Logowanie


Kalendarz
Grudzień 2023
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Najbliższe święta:

Wakacje 2021
jeszcze

-895 Dni
-1 Godzin
-14 Minut
-50 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-707 Dni
0 Godzin
-14 Minut
-50 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Pogoda Bolesławiec
Projekty realizowane w szkoleZespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu uczestniczy w Projekcie

„Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”nr RPDS.07.02.00-02-015/09 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”

Dzięki projektowi Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu posiada najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny w grupach zawodów branży budowlanej, w których uczymy. Szkoła wyposażona jest w doskonały sprzęt, który pozwoli naszym uczniom stać się fachowcami w pożądanym na rynku pracy kierunku kształcenia.

Ten sukces edukacyjny jest możliwy dzięki zaangażowaniu środków z Unii Europejskiej oraz pracy specjalistów z Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Bolesławcu i nauczycieli naszej szkoły, którzy będą na tym sprzęcie uczyć.

Wartość całego sprzętu to ponad 67 mln zł, zaś sprzęt dostarczony naszym szkołom powiatowym to blisko 7,5 mln zł.

W naszej szkole będą funkcjonować takie pracownie jak:

Nazwa pracowni

Wartość

1.Pracownia kosztorysowania, normowania, projektowania.

113 892,10

2.Pracownia działalności zawodowej przedsiębiorczości.

17 099,38

3.Pracownia betoniarska.

17 830,44

4.Pracownia tynkarska

53 483,30

5.Pracownia zbrojarska

52 563,61

6.Pracownia malarska

70 032,15

7.Pracownia tapeciarska

6 447,21

8.Pracownia robót podłogowych ściennych

21 632,50

9.Pracownia laboratorium dla technikum budowlanego

235 353,79

10.Pracownia zawodowa-technik budownictwa

254 124,59

11.Pracownia zawodowa-technik geodeta

338 022,55

12.Pracownia murarska

130 861,38

Projekt „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” nr RPDS.07.02.00-02-015/09 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013, Priorytetu 7: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.

Zespół Szkół Budowlanych w lutym 2010 r. przystąpił do

Projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku

(Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Głównym celem Programu Dolnośląska e-Szkoła jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się . 

Program dolnośląska e-Szkoła polega na wdrożeniu przejściu szkoły na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, oraz utworzenie elektronicznej platformy uczenia się. Projekt, który wdrażany jest w naszej szkole, przewiduje wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowania nowoczesnych technologii w szczególności: 

  •  wyposażenie w nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak sieci radiowe, komputery przenośne i systemy interaktywne, umożliwiające:

- swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole; 

- korzystanie z komputerów nie tylko w wydzielonych miejscach i pracowniach; 

- jednoczesną aktywność wszystkich uczniów podczas zajęć . 

  • Przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli, mające na celu przygotowanie ich do integrowania technologii informacyjnej ze swoimi dziedzinami nauczania oraz wykorzystywania tej technologii w klasie, podczas zajęć z uczniami oraz w codziennej pracy. Nauczyciele będą dążyć do osiągnięcia trzeciego etapu rozwoju swoich kompetencji stosowania technologii informacyjnej w edukacji. 

  • Zmiany dostępu do technologii w szkole (dostęp w każdym miejscu) oraz zmiany trybu pracy nauczycieli i uczniów spowodują ,  że niezbędne będzie przeprowadzenie zmian organizacji nauczania w szkole, mających na celu pełne wykorzystanie technologii informacyjnej przez nauczycieli i uczniów. 

  • Wraz z rozwojem infrastruktury technicznej w szkole oraz zmianami w pracy nauczycieli,  tworzymy elektroniczne środowisk nauczania i uczenia się, umożliwiające pełny (z dowolnych miejsc) dostęp do ich zasobów edukacyjnych. Jesteśmy obecnie na etapie budowania elektronicznej platformy edukacyjne (FRONTER). Wykorzystanie tej platformy polega na tym, aby każ y jej użytkownik miał możliwość utworzenia i przechowywania na platformie własnych zasobów elektronicznych,  tzw. e-portfolio a także dostęp do dziennika elektronicznego. Ponadto, platformy elektroniczne wspierać będzie ustawiczne kształcenie się zarówno uczniów, jak i personelu szkoły, w tym głównie nauczycieli.

 


Zespół Szkół Budowlanych znalazł się wśród 250 szkól dolnośląskich biorących  udział w pilotażowym programie

„Dolnośląska e-Szkoła”

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Głównym celem Programu Dolnośląska e-Szkoła jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się . 

Program dolnośląska e-Szkoła polega na wdrożeniu przejściu szkoły na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, oraz utworzenie elektronicznej platformy uczenia się. Projekt, który wdrażany jest w naszej szkole, przewiduje wiele innowacyjnych rozwiązań zastosowania nowoczesnych technologii w szczególności: 

  •  wyposażenie w nowoczesne rozwiązania techniczne, takie jak sieci radiowe, komputery przenośne i systemy interaktywne, umożliwiające:

- swobodny dostęp do Internetu z każdego miejsca w szkole; 

- korzystanie z komputerów nie tylko w wydzielonych miejscach i pracowniach; 

- jednoczesną aktywność wszystkich uczniów podczas zajęć . 

  • Przeprowadzone zostało szkolenie nauczycieli, mające na celu przygotowanie ich do integrowania technologii informacyjnej ze swoimi dziedzinami nauczania oraz wykorzystywania tej technologii w klasie, podczas zajęć z uczniami oraz w codziennej pracy. Nauczyciele będą dążyć do osiągnięcia trzeciego etapu rozwoju swoich kompetencji stosowania technologii informacyjnej w edukacji. 

  • Zmiany dostępu do technologii w szkole (dostęp w każdym miejscu) oraz zmiany trybu pracy nauczycieli i uczniów spowodują ,  że niezbędne będzie przeprowadzenie zmian organizacji nauczania w szkole, mających na celu pełne wykorzystanie technologii informacyjnej przez nauczycieli i uczniów. 

  • Wraz z rozwojem infrastruktury technicznej w szkole oraz zmianami w pracy nauczycieli,  tworzymy elektroniczne środowisk nauczania i uczenia się, umożliwiające pełny (z dowolnych miejsc) dostęp do ich zasobów edukacyjnych. Jesteśmy obecnie na etapie budowania elektronicznej platformy edukacyjne (FRONTER). Wykorzystanie tej platformy polega na tym, aby każ y jej użytkownik miał możliwość utworzenia i przechowywania na platformie własnych zasobów elektronicznych,  tzw. e-portfolio a także dostęp do dziennika elektronicznego. Ponadto, platformy elektroniczne wspierać będzie ustawiczne kształcenie się zarówno uczniów, jak i personelu szkoły, w tym głównie nauczycieli.

 http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar